QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEB GÓI YÊU CẦU

05/07/2016
Admin
1125

STT
Nội dung
Công việc của Công ty thiết kế web24h
Công việc của Quý khách
1
Thu thập thông tin thiết kế web
Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web
Làm báo giá, liệt kê chi tiết chức năng cho khách hàng
Tiếp nhận báo giá và bổ sung nội dung chức năng nếu có
Thống nhất nội dung báo giá và giá trị của dự án
2
Ký hợp đồng
Tạm ứng chi phí lần 01
Thanh toán chi phí lần 01
Lấy hình ảnh sản phẩm, nội dung và yêu cầu giao diện của website (8 tin/trang)
Cung cấp hình ảnh, nội dung và yêu cầu giao diện của website
3
Thiết kế giao diện
Triển khai thực hiện và
Theo dõi tiến độ triển khai
Chuẩn bị nội dung chi tiết và thông tin tên miền
4
Demo giao diện website
Gửi Demo Giao diện
Duyệt Demo Giao diện
Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu
Yêu cầu chỉnh sửa Giao diện
Thống nhất giao diện lần cuối và chuyển sang lập trình
5
Lập trình web
Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục chức năng chung
Theo dõi tiến độ triển khai
Theo dõi tiến độ triển khai.
Không được thay đổi giao diện và chỉnh sửa giao diện trong giai đoạn này
6
Xuất bản website - chạy thử nghiệm
Cho web chạy thử trên Internet với link Demo
Vận hành thử, phản hồi ý kiến và thống nhất qua Link website Demo
Chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật nếu có yêu cầu (không chỉnh sửa giao diện)
Yêu cầu chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật nếu có
7
Đào tạo quản trị website
Đào tạo quản trị website, hướng dẫn cập nhật web (có kèm đĩa CD Video hướng dẫn)
Tiếp nhận phần quản trị và cập nhật website
8
Bàn giao và thanh lý
Bàn giao website và các thông số quản lý
Nhận bàn giao website và các thông số quản lý
Tiếp nhận chi phí còn lại
Thanh toán chi phí còn lại
9
Phát triển web
Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật
Chăm sóc website